Produkter

Vi er en landsdekkende distributør av veisalt til snøsmelting og isfjerning. 

I samarbeid med lokale og statlige entreprenører sikrer vi norske veier om vinteren og minimerer støvoppsamling om sommeren.

Kalsiumklorid er det beste produktet på temperaturer under - 5 grader, samtitdig som det er det helt klart beste produktet for støvbinding av veier om sommeren. 

Se vår brosjyre

Saltimport leverer et bredt utvalg av produkter til bruk innen blant annet baking, kjøttforedling og meieriproduksjon. Salt virker både som en smakforsterker og et naturlig konserveringsmiddel.

Salt er en essensiell del av dyrs ernæring. Som følge av mangel i deres vanlige fôrplanter og for å hjelpe dem å ta opp mineralene raskere, trenger avlsdyr dette tilsatt. 

Vi tilbyr en rekke produkter rettet mot landbruk og fôrproduksjon. 

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search