Produkter

Vi leverer et bredt utvalg av produkter til bruk innen blant annet baking, kjøttforedling og meieriproduksjon. Salt virker også som smakforsterker og konserveringsmiddel.

Salt er en essensiell del av dyrs ernæring. Som følge av mangel i deres vanlige fôrplanter og for å hjelpe dem å ta opp mineralene raskere, trenger avlsdyr dette tilsatt. 

Vi tilbyr en rekke produkter rettet mot landbruk og fôrproduksjon. 

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search