Saltimport AS

Salt

"Det andre hvite gullet".  Salt er en av verdens eldste handelsvarer og det sies at ordet salt har sin opprinnelse fra ordet salær, som betyr lønn.

Salt er et livsviktig mineral for at kroppen skal fungere og frem til den dag i dag har vi flere viktige hovednæringer i Norge som er avhengig av salt for sitt formål. Vi liker å si at salt kan brukes til alt, men blir primært brukt til veivedlikehold, fiskeri og kjøttbransjen, næringsmiddelindustrien, landbruksindustrien og offshore industrien.


Saltimport AS

SALTIMPORT «En av norges eldste Saltimportører»

Saltimport ble etablert i 1915 av flere store sildesaltere på Vestlandet for å importere salt, hovedsakelig til eget forbruk. I årene etter 1915 vokste selskapet - og markedet, både i volum og produktbredde er i dag en av landets ledende saltimportører. Saltet importeres hovedsakelig fra Middelhavsområdet og land på kontinentet.

Vi leverer salt og saltrelaterte produkter til mange ulike industrier, blant annet veivedlikehold, fiskeri, næringsmiddelindustrien, landbruk og offshorebransjen.
Saltimport AS er en landsdekkende og effektiv importør av salt og saltrelaterte produkter med terminaler og lagre langs hele norskekysten.

Organisasjonen er bygget på fem verdier; kunnskap, fleksibilitet og service, kvalitet og ærlighet. Dette er verdier vi jobber etter hver dag for at våre kunder skal få den beste kundeopplevelsen.

Vi verdsetter våre kunder og vi skreddersyr derfor våre leveranser etter ønsker og behov. Hos oss skal kunden føle seg viktig.
Som en mindre organisasjon med korte beslutningslinjer, har vi stor fleksibilitet og høy servicegrad.

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search