Trondheim

Trondheim

Saltimports terminal i Trondheim leverer veisalt, fiskerisalt, fôrsalt, matvaresalt, salttabletter, magnesiumklorid, kalsiumklorid og saltlake til kunder i hele Midt-Norge. Vi har både betjent og selvbetjent anlegg for lake og bulksalt med tilgang for registrerte kunder. Ta kontakt for å bli registrert som kunde.

 

Adresse:

Kobbesgate 16

7042 Trondheim

Åpne i Google maps

Terminalansvarlig

Leif Joar Skjønhaug

+47 40 40 04 48

+47 73 99 05 70

salt@salt.no

Hovedkontor

  • Administrasjon Bergen - Sandviksveien 62, 5035 BERGEN
  • + 47 55 33 24 00
  • salt@salt.no
© 2016 Saltimport All Rights Reserved.

Search